Onze Diensten:

Offerte aanvragen

Verantwoord afvalmanagement gericht op minimale zichtbaarheid

Afvalmanagement is voor Blinck een logisch verlengstuk van onze dienstverlening. Elk bedrijf heeft zo zijn eigen specifieke afvalstromen waardoor goed afvalmanagement gewenst is. Schoonmaakbedrijf Blinck biedt u maatwerk oplossingen voor afvalverwerking, gericht op minimale zichtbaarheid en met verantwoorde inzameling, transport en vernietiging.

Blinck heeft een aantal maatwerk concepten ontwikkeld in samenwerking met partners in afvalmanagement. U kunt hierbij denken aan:

  • afval scheiden op de werkvloer door gerichte inzameling bij de bron;
  • afvalscheiding bij de container(s);
  • afvalinzameling op vaste dagen of op afroep;
  • inzet van diverse containers aangepast op uw bedrijfsgrootte en afvalstromen.

Neem hier contact op voor meer informatie over afvalmanagement.

Afvalmanagement: vernietigen van vertrouwelijke documenten

Afvalmanagement bij Blinck bestaat ook uit het inzamelen, afvoeren en vernietigen van vertrouwelijke documenten. We hanteren een volledig gesloten systematiek met bijbehorend vernietigingscertificaat, zo bent u verzekerd van een vertrouwde afhandeling van uw vernietigingsopdracht. Voor deze additionele dienstverlening werken we samen met gerenommeerde en gecertificeerde bedrijven die aan de gestelde beveiligingseisen voldoen.

Afvalmanagement voor schadelijk afvalwater

Afvalmanagement komt niet alleen om de hoek kijken bij het scheiden van afval op de werkvloer.

Voor afvalwater met chemische middelen die schadelijk zijn voor het milieu, zoals verfresten, is goed afvalmanagement van groot belangAfvalwater met chemische middelen mag niet zomaar geloosd worden in het riool. Bij industriële projecten of het reinigen van vloeren met chemische lagen ontstaat er schadelijk afvalwater. Dit vervuilde water vangen we altijd op in speciale tanks en voeren dat af naar depots voor waterreiniging.

Afvalmanagement en milieubewust ondernemen

Milieubewust ondernemen begint met goed afvalmanagement. Het op efficiënte wijze verwerken van afval minimaliseert het aantal transportbewegingen. Daarmee wordt op de bedrijfskosten bespaard en wordt het milieu ontzien. Efficiënt gescheiden afvalverwerking is zodoende onderdeel van milieubewust ondernemerschap en met een partner als schoonmaakbedrijf Blinck kunt u op eenvoudige en praktische wijze invulling geven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen.