Onze Diensten:

Offerte aanvragen

Afvalmanagement: afvalstromen onder controle

Alle afvalstromen binnen je bedrijf beheren vraagt het nodige van je organisatie. Of het nu gaat om het scheiden van afval op de werkvloer, wet- en regelgeving of tijdig legen van containers, door het afvalmanagement uit te besteden heb je er geen omkijken meer naar. Van afval scheiden tot documentvernietiging, wij regelen het.

Direct meer weten over afvalmanagement? Vraag een kennismakingsgesprek aan.

Afval scheiden, verwerken en afvoeren

Afvalmanagement is voor ons een verlengstuk van het schoonhouden van een pand. Hierbij staan duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen centraal. Het begint met het scheiden van afval en door efficiënt verwerken en afvoeren beperk je het aantal transportbewegingen.

Afvalmanagement begint met zelf scheiden.

Wat past het best bij jouw bedrijf?

Bij ieder bedrijf past een andere aanpak voor afvalmanagement. We kijken naar wat past bij jouw bedrijf, waardoor je een plan krijgt dat aansluit bij jouw afvalstromen. Daarin worden bijvoorbeeld opgenomen:

  • Afvalscheiding op de werkplek of bij de containers
  • Afvalinzameling op vaste dagen of juist op afroep
  • Plaatsen van maatwerkcontainers passend bij bedrijfsgrootte en afvalstromen

Hiervoor werken wij samen met verschillende partners in afvalmanagement.

Diverse kleuren containers voor het juiste afvalbeheer.

Vertrouwelijke documenten verwerken

Een speciaal punt van aandacht bij bedrijven zijn vertrouwelijke documenten. Voor het inzamelen, afvoeren en vernietigen van vertrouwelijke documenten hanteren we een volledig gesloten systematiek met bijbehorend vernietigingscertificaat. Zo heeft u de zekerheid van vertrouwde afhandeling van het vernietigen van de vertrouwelijke gegevens. Hiervoor werken wij uitsluitend met bedrijven die aan alle eisen voldoen.

Schadelijk afvalwater

Zowel uit het oogpunt van duurzaamheid als voor het voorkomen van boetes is het goed afvoeren van schadelijk afvalwater noodzaak. Afvalwater met chemische middelen, zoals verfresten, mag niet in het riool geloosd worden. Wij zorgen ervoor dat dit schadelijke afvalwater volgens de regels afgevoerd wordt.

Niet alleen onder afvalmanagement

We weten maar al te goed hoe belangrijk goed afvoeren van schadelijk afvalwater is. Bij industriële projecten of het reinigen van vloeren met chemische lagen hebben wij namelijk ook te maken met schadelijk afvalwater. Onze specialisten vangen dit direct op om dat op de juiste manier af te voeren. Dat is mede waarom wij de kennis in huis hebben om schadelijk afvalwater onder afvalmanagement uit te voeren.

Besteed je afvalmanagement met vertrouwen uit

Welke afvalstromen je ook hebt, wij nemen het beheer voor je uit handen. Besteed je afvalmanagement met vertrouwen uit aan Blinck. Wil je het afvalmanagement van je bedrijf uitbesteden? Vraag een offerte of een kennismakingsgesprek aan.