Onze ISO-certificering

Net als heel veel andere schoonmaakdienstverleners verkoopt schoonmaakbedrijf Blinck zichzelf graag goed. We geven aan dat we verstand hebben van ons vak, goed zijn voor onze mensen, snel en helder communiceren en dat we ons houden aan alle wet- en regelgeving. Maar hoe bewijzen we dat en hoe zorgen we dat onze huidige klanten maar ook onze aankomende/potentiele klanten ons vertrouwen? We laten ons keuren!

ISO 9001

management systeem certificaat

ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagement waarmee wordt beoordeeld of een organisatie in staat is om te voldoen aan de eisen van klanten, de huidige wet- en regelgeving en of we doen wat we volgens onze eigen procedures hebben vastgelegd. In 2015 hebben wij van Blinck besloten om voor de eerste keer certificeringsbureau DNV-GL te vragen om de audit voor ISO 9001-2009 bij ons af te nemen. Deze keuring hebben we succesvol doorstaan. Om het certificaat te behouden hebben wij vervolgens voldaan aan de jaarlijkse keuring met als aanvulling, in september 2017, de gewenste overgang naar de nieuwe norm ISO 9001-2015. Dit vereiste een behoorlijke voorbereiding en herziening van onze manier van werken en de bijbehorende processen en procedures maar heeft ons wel weer kritisch naar onze organisatie laten kijken. Dit is goed voor ons en ons managementteam maar zeker ook voor onze schoonmaakmedewerkers en onze klanten. We zijn daarom blij en trots dat DNV-GL ons vorige week, november 2017, heeft laten weten dat wij aan alle eisen voldoen en ons kunnen voorzien van het certificaat ISO 9001-2015.

 

Waarin ISO 9001 bekijkt of wij voldoen aan de internationale norm, de wet- en regelgeving en de vastgelegde processen kijkt de NEN 4400-1, volgens het SNA-keurmerk, meer naar de financiële wet- en regelgeving met als specifiek aandachtspunt de Wet Arbeid Vreemdelingen en Wet Keten aansprakelijkheid. Dit keurmerk is ontwikkeld om de risico’s van inleners van arbeid en opdrachtgevers te beperken. In oktober 2017 hebben wij de keuringsinstantie KIWA de opdracht gegeven om ons, volgens de vastgestelde norm van NEN 4400-1, te keuren. Tijdens deze keuring werd Blinck gecontroleerd of wij aan alle bijbehorende financiële verplichtingen voldoen die voortkomen uit arbeid waardoor het risico voor de inlener en de uitbesteder van werk wordt beperkt. Ook wat betreft deze keuring kunnen wij met trots aangeven dat we deze behaald hebben en dat dit certificaat door KIWA aan ons uitgereikt is. Ook dit certificaat is inmiddels in ons bezit.

Voor behoud van beide certificaten geldt dat er een periodieke keuring volgt. Voor ISO 1 x per jaar, voor de NEN-norm 2 x per jaar.