Glasbewassing Vloeronderhoud Afvalmanagement Specialistische diensten Schoonmaken

MVO: Blinck voor mens en milieu

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is een vorm van ondernemen gericht op economische prestaties (profit), met respect voor de sociale kant (people), binnen de ecologische randvoorwaarden (planet): de triple-P-benadering.

In de schoonmaakdienstverlening en bij schoonmaakbedrijf Blinck draait het in de eerste instantie om de mensen die de diensten verlenen. Daarom zijn goed werkgeverschap, diversiteit en arbeidsparticipatie belangrijk, de sociale kant van MVO. Binnen Blinck respecteren wij al onze medewerkers in elke functie en vanuit elke achtergrond. Wij streven naar een multiculturele groep van medewerkers die fijn en goed samenwerken zonder aanzien des persoons. Wij werken nauw samen met gemeentes, het UWV en andere sociale instanties om mensen met een achterstand tot de samenleving, door een beperking of vanuit langdurige werkeloosheid, weer aan het werken te helpen en hun de kans te geven om weer te participeren in de samenleving. Dit is een eis vanuit de Participatiewet maar ook omdat wij dit willen!

Wij zorgen dat al onze medewerkers opgeleid worden voor u als klant, voor een goede kwaliteit van onze dienstverlening maar ook voor de toekomst van de medewerkers. Dit geeft hun te allen tijde meer kansen en mogelijkheden.

Ook werkt Blinck met een uniek concept binnen de schoonmaak; namelijk vanuit het ‘bottom-up’ principe waarbij wij luisteren en handelen vanuit de mening, kennis en ervaring van onze medewerkers op de werkvloer. Minimaal 4 x per jaar komen rayonmanagement en medewerkers samen om hierover te discussiëren. Wat kunnen we aanpassen en veranderen vanuit de werknemer. Het resultaat is betrokken medewerkers die zich gehoord voelen en een optimale kwaliteit voor u als klant.

Doordat onze mensen vaak moeten reizen, is ook logistiek en mobiliteit een belangrijk thema voor Blinck. Door het verminderen van kilometers, een efficiënte rittenplanning en het gebruik van duurzame vervoersmiddelen, worden niet alleen kosten bespaard maar vermindert ook de negatieve invloed van o.a. luchtvervuiling op het milieu. Ook door producten duurzaam in te kopen, geven wij invulling aan het maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Ecologisch schoonmaken

Schoonmaken met ecologische schoonmaakproducten is een milieuvriendelijke en professionele werkwijze die zorgt voor een veilige en hygiënische werkomgeving voor de medewerkers en opdrachtgevers van schoonmaakbedrijf Blinck.

Duurzaam schoonmaken doen de medewerkers van Blinck door weinig water te gebruiken, niet meer schoonmaakmiddel te gebruiken dan nodig is en zo min mogelijk afval te produceren. Om milieuvriendelijk schoon te maken hebben wij gekozen voor schoonmaakmiddelen die natuurlijk en biologisch afbreekbaar zijn en maken wij gebruik van het zogenaamde microvezelsysteem waarbij in sommige gevallen helemaal geen schoonmaakmiddelen meer nodig zijn. Natuurlijke of ecologische schoonmaakmiddelen onderscheiden zich van synthetische schoonmaakmiddelen doordat ze zeepbestanddelen bevatten op plantaardige en minerale basis. Terwijl synthetische middelen op basis van aardolie zijn gemaakt. Zeep op plantaardige basis wordt geheel afgebroken.

Onze vaste leveranciers investeren al jaren in duurzame productontwikkeling zoals doseerbare ECO-producten, herbruikbare verpakkingen, gerecycled hygiënisch papier, milieuvriendelijke distributie en afvalscheiding. Daarmee nemen wij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid voor nu en in de toekomst.

ecover-new-groupshot-RGB

Winst voor mens en milieu

Door steeds weer op zoek te gaan naar innovaties en efficiency in onze werkzaamheden besparen wij op onnodige kosten. Dit is winstgevend voor mens en milieu en zorgt voor meer gezondheid en meer veiligheid op het werk. Minder uitval en betere werkresultaten zijn een direct gevolg. Ook op het gebied van logistiek en mobiliteit is een dubbele winst te halen; winst voor het milieu en voor het bedrijf.