Blinck is het verlengstuk van jullie MVO-beleid

Jullie MVO-beleid begint bij Blinck. We garanderen je een blinckend schone (werk)omgeving en onze beste inspanning voor het milieu. Wij gebruiken alleen maar ecologische schoonmaakproducten en werken aan een zo laag mogelijk water- en energieverbruik. Bovendien is schoonmaak mensenwerk. Blinck onderscheidt zich door de motivatie en inzet van professionele schoonmakers. Juist hierdoor blincken we uit in het schoonmaakvak.

Samenwerking met schoonmaakbedrijf Blinck is een zichtbaar verlengstuk van jullie eigen MVO-beleid. Neem contact met ons op om hierover door te praten.

Milieubewust schoonmaken

Milieubewust schoonmaken houdt voor Blinck in:

  • ecologisch schoonmaken met milieuverantwoorde middelen en materialen (natuurlijk en biologisch afbreekbaar);
  • duurzaam schoonmaken door het water- en energieverbruik te reduceren, niet meer schoonmaakmiddel te gebruiken dan nodig is en zo min mogelijk afval te produceren;
  • milieuvriendelijk schoonmaken door het zogenaamde microvezelsysteem waarbij veelal geen schoonmaakmiddelen meer nodig zijn;
  • een bewuste leveranciersselectie met leveranciers van doseerbare ECO-producten, herbruikbare verpakkingen, gerecycled hygiënisch papier, milieuvriendelijke distributie en afvalscheiding.

MVO betekent ook schoonmaken met duurzame schoonmaakmiddelen.

Raakvlak mens en milieu

Milieubewuste keuzes in middelen en materialen zijn goed voor mens en milieu. Ze dragen bij aan een betere gezondheid van de werknemers, verbeteren de veiligheid op de werkvloer, ontlasten het milieu en beperken onnodige kosten.

Ook op het gebied van logistiek en mobiliteit is winst te behalen: voor de mens, het milieu, en de organisatie. Reistijd is een belangrijk thema voor Blinck en door het verminderen van kilometers, het toepassen van een efficiënte rittenplanning en het gebruik van duurzame vervoersmiddelen, besparen we kosten en reduceren we de milieubelasting.

Sociaal personeelsbeleid

Naast milieubewust ondernemerschap hanteert Blinck een sociaal personeelsbeleid waarbij we de samenwerking aangaan met gemeentes en werkleerbedrijven. Blinck is altijd in beweging als het gaat om het beste te halen uit de schoonmaakmedewerkers en hen op elk gebied te begeleiden en te stimuleren.

Schoonmaak is mensenwerk. Daarbij gaat het om de mensen die diensten verlenen en die belang hechten aan goed werkgeverschap, diversiteit en arbeidsparticipatie. Binnen Blinck waarderen wij ieder individu ongeacht cultuur, geaardheid of fysieke mogelijkheden. We bieden in het bijzonder een basis aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (bijvoorbeeld door een lichamelijke of geestelijke beperking of vanwege startersniveau, senioriteit, langdurige werkeloosheid).

Bottom-up werkwijze

Uniek binnen de schoonmaakbranche is ons bottom-up principe. We luisteren en verwerken de meningen, kennis en ervaringen van onze medewerkers op de werkvloer. Het management en de schoonmaakmedewerkers komen periodiek samen om van gedachten te wisselen. Deze methodiek is voor de medewerkers belangrijk om zich gehoord en begrepen te voelen en voor het management vanwege de inside knowledge.