Glasbewassing Vloeronderhoud Afvalmanagement Specialistische diensten Schoonmaken

Uitblinken in kwaliteit

Bij schoonmaakbedrijf Blinck staat kwaliteit voorop! Kwaliteit als het resultaat van onze minutieuze aandacht voor details, die opgeteld een groot verschil maken. Ons oog voor detail gaat nooit ten koste van onze aandacht voor het geheel. Sterker nog, dat houden we daardoor juist altijd haarscherp op het netvlies. Onze kwaliteit is natuurlijk geborgd in protocollen en in procedures. Maar meer nog ligt ze besloten in de vakkundigheid en de gedrevenheid van onze schoonmaakmedewerkers. Een vakkundigheid die verkregen is door opleiding, ervaring en een gedrevenheid die het gevolg is van het plezier dat onze schoonmakers in hun werk hebben en de waardering die ze daarvoor krijgen. Wij streven continue naar 90% opgeleid personeel. Al onze medewerkers worden, na een 9 maanden dienstverband, aangemeld bij Carling opleiding (ons vast opleidingsinstituut, erkend door de RAS) voor de opleiding Basisvakopleiding Schoonmaak.

opleidingen-hi-res (3)

Deze opleiding bestaat uit het bijbrengen van de kennis en vaardigheden van de schoonmaak waarover iedere medewerker moet beschikken. Deze eisen worden door de RAS vastgesteld en worden door de RAS getoetst.

Kwaliteit kan nooit uw en onze eisen overschrijden, uw schoonmaakbudget waarschijnlijk wel. Daarom streven wij naar een optimale balans in prijs en kwaliteit. Schoonmaakbedrijf Blinck kan als uw partner altijd, samen met u, nadenken om uw schoonmaakkosten te reduceren, zonder te beknibbelen op kwaliteit. Nooit. Daardoor bieden wij een hogere kwaliteit dan onze concurrenten voor dezelfde prijs.

Vanaf oktober 2015 zijn wij de trotse eigenaar zijn van een ISO 9001-certificaat.

ISO Logo

ISO 9001 is een internationale norm voor kwaliteitsmanagement. ISO 9001 kan gebruikt worden om te beoordelen of de organisatie in staat is om te voldoen aan de eisen van klanten, de op het product van toepassing zijnde wet- en regelgeving en de eisen van de organisatie zelf. Daarnaast vormen de eisen met elkaar goede aanknopingspunten voor het opzetten en inrichten van een kwaliteitsmanagementsysteem.

ISO 9001 wordt ook wel als volgt versimpeld weergegeven:

  • zeg wat je doet
  • doe wat je zegt
  • bewijs het

Voor ons en onze klanten betekent dit dat we doen wat we zeggen volgens de gestelde normen binnen ISO 9001 met daaraan gekoppeld de juiste kwaliteit.

Onze kwaliteit waarborgen wij door:

  • kwaliteitsmetingen
  • service & feedback
  • ISO 90001 – certificaat
  • Persoonlijk klantenportal

Kwaliteitsmeting

Het doel van de resultaatgerichte kwaliteitsmeting is het uitvoeren van een meting, waarbij volgens objectieve criteria de technische kwaliteit van de schoonmaakdienstverlening kan worden vastgesteld, maar ook het inzichtelijk maken van de zogenaamde “belevingskwaliteit” van de schoonmaakdienstverlening. Het kwaliteitsmeetsysteem kan worden gebruikt om de uitgevoerde kwaliteit te vergelijken met zowel de geleverde technische kwaliteit als de beleefde kwaliteit. Het principe van de kwaliteitsmeting is het steekproefsgewijs controleren van geselecteerde ruimten en elementen van uw locatie.

Bij elke klant worden deze metingen 4 x per kalenderjaar uitgevoerd en digitaal vastgelegd in het zogenaamde FDIS-meetsysteem. De uitkomst van de kwaliteitsmetingen worden direct ge-uploadt in uw persoonlijke persoonlijke klantenportaal en kunnen, door middel van verslaglegging en grafieken, vergeleken worden met het met u gemaakte SLA (Service Level Agreement) en eerdere metingen. Bij metingen die afwijken van de gemaakte afspraken of vastgestelde normen zal schoonmaakbedrijf Blinck, indien nodig met u, direct actie ondernemen en de werkzaamheden aanpassen en/of het personeel instrueren.

FDIS-meetsysteem

Als schoonmaakbedrijf werkt Blinck met de nieuwste, digitale meettechnieken, het zogenaamde FDIS-meetsysteem, waardoor het voor u inzichtelijk wordt hoe de technische kwaliteit van de schoonmaak verloopt.

FDIS

Het FDIS-meetsysteem is een gebruiksvriendelijke, mobiele APP voor het controleren van het schoonmaakproces. Op basis van de gebouwgegevens toont het FDIS-meetsysteem voor elke kwaliteitsmeting het gebouw, waarna de meting kan plaatsvinden. De elementen van het kwaliteitsontwerp vormen de basis voor de kwaliteitsmeting. Na de kwaliteitsmeting ontvangt u van ons een digitale rapportage met daarin een goed beeld van de technische kwaliteit van de schoonmaakdienst.

Service & feedback

Communicatie is de basis van samenwerken en een van de speerpunten en krachten van schoonmaakbedrijf Blinck. Juist door open met elkaar in gesprek te gaan, kunnen we maatwerk leveren en als partner met u samenwerken. Niets is onmogelijk. Wij reageren snel en concreet, wij hebben korte lijnen en kunnen snel schakelen.

Onze directie, rayonmanagers en objectleiders komen frequent in uw bedrijfspand en bewaken continu de geleverde kwaliteit en meer. Zij zijn het oog van uw representativiteit en geven gevraagd en ongevraagd advies met als doel om uw bedrijfspand er nog professioneler uit te laten zien. Door onze veelvuldige aanwezigheid en een gedegen vakkennis onderscheiden wij ons en bespreken wij met u wat we signaleren om vervolgens samen tot een oplossing te komen. Dit is niet alleen beperkt tot wat we met u in een contract of werkprogramma hebben afgesproken maar ook wat we in de praktijk zien.

Alles wat Blinck met u als klant afspreekt en documenteert slaan wij voor u op in ons Klantenportal. Dit digitale dossier is alleen gevuld met uw bedrijfsgebonden informatie en alleen voor u, door middel van inlog en password, toegankelijk.

Omdat schoon ook een beleving is en vaak subjectief leggen we samen met u als klant de gemaakte afspraken vast in een SLA (Service Level Agreement) Wat zijn uw wensen en eisen en hoe hoog legt u de lat. We bepalen de kaders en toetsen per periode of er aan de verwachtingen voldaan wordt. De uitkomst wordt bepaald door dat wat we zien, door dat wat wordt ervaren en door de analyse van het FDIS-meetsysteem. Indien nodig kunnen we vervolgens afspraken aanpassen of continueren.