Uitblinckers in kwaliteit

Bij schoonmaakbedrijf Blinck hebben we kwaliteit hoog staan. Met focus op het geheel én oog voor detail gaan we tot het uiterste voor onze klanten.

Voor opdrachtgevers zijn wij een kwaliteitspartner in de schoonmaak met de onderscheidende aanpak om prestaties voortdurend te verbeteren. Onze kwaliteit is uiteraard geborgd in protocollen en procedures waarbij objectieve normen én jullie feedback meetellen.

Je bent verzekerd van kwaliteit doordat wij onze afspraken en toezeggingen schriftelijk vastleggen. Om hier zo goed mogelijk werk van te maken zetten wij professionele systemen in om de kwaliteit te meten. Onze afspraken en de uitkomsten van de kwaliteitsmetingen vind je eenvoudig terug in je persoonlijke omgeving op het klantenportaal.

ISO 900:2015 kwaliteitsmanagementsysteem

Om de kwaliteit te borgen en verbetering te bevorderen hebben wij geïnvesteerd in een kwaliteitsmanagementsysteem conform de ISO 9001:2015 norm. Dit systeem is gecertificeerd door de geaccrediteerde instelling DNV-GL.

Onze kwaliteitsinspanningen zijn merkbaar in onze schoonmaakprestatie. Daar kun je van op aan.

Kwaliteit borgen we met regelmatige controles door jouw rayonmanager.

ISO 9001

ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagement waarmee wordt beoordeeld of een organisatie in staat is om te voldoen aan de eisen van klanten en de wet- en regelgeving. Blinck blinckt uit in kwaliteit en is trotse eigenaar van dit begeerde certificaat dat door DNV-GL wordt uitgegeven.

Onze kwaliteit waarborgen we door:

 

Service & feedback

Vlotte, heldere feedback is de basis van samenwerken en speerpunt van Blinck voor het leveren van service. Onze rayonmanagers komen frequent in jullie bedrijfspand en controleren continu de geleverde kwaliteit. Zij zijn het oog van jouw representativiteit en geven gevraagd en ongevraagd advies met het doel jullie bedrijfspand er nóg professioneler uit te laten zien. Hierbij worden wij niet belet tot het contract of werkplan, want we bespreken ook wat we in de praktijk zien.

 

Balans in prijs en kwaliteit

Zijn jullie op zoek naar topkwaliteit, dan overschrijdt dat mogelijk jullie schoonmaakbudget. Daarom zoeken wij naar een optimale balans in prijs en kwaliteit. Wij adviseren jullie hoe jullie schoonmaakkosten te reduceren zijn zonder te beknibbelen op kwaliteit.

Deskundigheid, vakkennis en motivatie

De kwaliteit van uitvoering ligt besloten in de deskundigheid, vakkennis en motivatie van onze schoonmaakmedewerkers. Vakkennis door opleiding, deskundigheid door ervaring en motivatie vanwege de waardering die onze schoonmakers krijgen.

Medewerkers in vast dienstverband worden door ons aangemeld bij Carling opleiding voor de basisvakopleiding Schoonmaken. Hierin worden kennis en vaardigheden over schoonmaakwerkzaamheden bijgebracht die door RAS worden getoetst.


 

Kwaliteitsmeting met LOSK-QMS

Kwaliteitsmeting wordt bij Blinck effectief toegepast middels het LOSK-QMS (Quality Management Systems) De kwaliteitsmeting wordt verricht op de technische kwaliteit van de schoonmaak én de belevingskwaliteit van de schoonmaakdienstverlening. Deze metingen worden bij elke klant per kwartaal uitgevoerd en de uitkomsten worden geüpload in jullie persoonlijke klantenportaal. De metingen worden door Blinck geanalyseerd zodat we de dienstverlening kunnen blijven verbeteren. Omdat Blinck groot belang hecht aan transparante communicatie, informeren we jullie hierover.

Stichting LOSK

Klantenportal

Alle afspraken en contracten tussen jullie en Blinck zijn vastgelegd in het klantenportaal. Dit digitale dossier bevat jullie bedrijfsspecifieke informatie en is alleen voor jullie met inlog toegankelijk.

Omdat schoon een beleving is en vaak subjectief, leggen we samen met jullie de gemaakte afspraken vast in een SLA (Service Level Agreement). Hierin worden jullie wensen en eisen en de servicekaders opgenomen. Wij toetsen vervolgens periodiek of er aan de verwachtingen wordt voldaan.