Uitblinckers in kwaliteit: wat mag je verwachten?

Kwaliteit is een subjectief onderwerp, daarom houden we continu vinger aan de pols bij onze klanten. We hebben regelmatig contact over de schoonmaakwerkzaamheden en jouw rayonmanager komt ook regelmatig langs om zelf poolshoogte te nemen tijdens de schoonmaak. En er zijn manieren waarop je kwaliteit kunt kwantificeren. Ontdek hier op welke punten je deze kwaliteit zelf kunt beoordelen.

ISO 9001:2015 kwaliteitsmanagementsysteem

ISO is dé manier om kwaliteit te borgen en verbetering te bevorderen. Daarom hebben wij geïnvesteerd in een kwaliteitsmanagementsysteem conform de ISO 9001:2015 norm. Dit systeem is gecertificeerd door de geaccrediteerde instelling DNV Daarin staat waarop we de kwaliteit beoordelen, dit wordt jaarlijks gecontroleerd tijdens een ISO-audit.

Kwaliteit borgen we met regelmatige controles door jouw rayonmanager.

Schoonmaakdiensten van hoge kwaliteit!

Over ISO 9001

ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagement om te beoordelen of een organisatie in staat is om te voldoen aan de eisen van klanten en de wet- en regelgeving. We dragen dan ook met trots het certificaat dat door DNV wordt uitgegeven.

Voor jullie betekent dit:

  • kwaliteitsmetingen via het LOSK-QMS (Quality Management System);
  • service & feedback via korte communicatielijnen;
  • een compleet eigen omgeving in het klantenportaal.

Omdat we NEN 4400-1 gecertificeerd zijn, worden we 2 keer per jaar getoetst of we voldoen aan onze verplichtingen volgens de norm NEN 4400-1. Als volwaardig lid van Schoonmakend Nederland worden we ook nog eens jaarlijks door deze organisatie getoetst.
Keurmerk Schoon

Kwaliteitsmeting met LOSK-QMS

Kwaliteitsmeting voeren we uit volgens het LOSK-QMS (Quality Management Systems) Dit is een kwaliteitsmeting op zowel de technische kwaliteit van de schoonmaak als de belevingskwaliteit van de schoonmaakdienstverlening. We voeren dit ieder kwartaal uit bij iedere klant. De uitkomsten vind je in jullie persoonlijke klantenportaal. De metingen analyseren we om de dienstverlening te blijven verbeteren. Omdat Blinck groot belang hecht aan transparante communicatie, informeren we jullie na iedere analyse over de uitkomst en welke stappen wij eventueel nemen op basis van deze uitkomst.

Service & feedback

Vlotte, heldere feedback is wat ons betreft de basis van samenwerken. Het is voor ons het speerpunt voor het leveren van service. Onze rayonmanagers komen regelmatig in jullie bedrijfspand en controleren continu de geleverde kwaliteit. Zij zijn het oog van jouw representativiteit en geven gevraagd en ongevraagd advies om jullie bedrijfspand er zo nóg professioneler uit te laten zien. We beperken ons hierbij niet tot het contract of werkplan, we bespreken ook wat we in de praktijk tegenkomen. En we maken afspraken met jullie over wanneer en hoe vaak we controleren en hoe vaak we met jullie op operationeel en tactisch niveau overleggen. Natuurlijk leggen we dat allemaal vast in een verslag.

Stichting LOSK

Klantenportaal

Alle afspraken en contracten tussen ons vind je terug in het klantenportaal. Dit digitale dossier bevat jullie bedrijfsspecifieke informatie en is alleen voor jullie toegankelijk.

Omdat schoon een beleving is en daarmee vaak subjectief, maken we samen met jullie de afspraken die we vastleggen in een SLA (Service Level Agreement). Hierin nemen we jullie wensen en eisen op, samen met de servicekaders. Daarna toetsen we regelmatig of alles aan de verwachtingen voldoet.

Personeelsapp

Om ons personeel op de hoogte te houden van alles wat er speelt binnen Blinck (waaronder kwaliteit en veiligheid, nieuws, vacatures, productinformaties en instructies) hebben wij, in overleg met Concapps, een app ontwikkeld voor ons personeel. Zoals gezegd is dit een nieuws en informatiebron maar werkt deze ook interactief doordat medewerkers hier hun vakantieaanvraag kunnen doen maar kunnen collega’s hier ook hun vragen en opmerkingen in kwijt. Zowel naar het management als binnen hun team van naast collega’s.

Balans in prijs en kwaliteit

Kies je voor kwaliteit, dan zie je dat ook terug in de prijs. Daarom zoeken wij naar een optimale balans tussen prijs en kwaliteit. Daarbij adviseren we hoe jullie schoonmaakkosten kunnen beperken zonder te beknibbelen op kwaliteit. Dat zit soms in verrassende dingen. Zelf ervaren? Neem contact op voor een gesprek.

logo - code verantwoordelijk marktgedrag

Deskundigheid, vakkennis en motivatie

De kwaliteit van uitvoering vind je terug in de deskundigheid, vakkennis en motivatie van onze schoonmaakmedewerkers. De vakkennis doen ze op door opleiding, deskundigheid door ervaring en motivatie krijgen ze door de waardering die onze schoonmakers krijgen van zowel jullie als van ons als werkgever.

Medewerkers in vast dienstverband volgen bij Carling opleiding  de basisvakopleiding Schoonmaken. Hierin krijgen ze kennis en vaardigheden over schoonmaakwerkzaamheden die door RAS worden getoetst.

 

ras: Raad voor Arbeidsverhoudingen Schoonmaak- en Glazenwassersbranche.