Op naar klimaatneutraal werken

Terwijl de coronacrisis enorme impact op de wereld heeft rijst de vraag of je als bedrijf op de handrem moet gaan staan of moet je toch blijven werken aan de toekomst en die van de economie? Een van de onderwerpen voor de toekomst is duurzaamheid. Dit speelt allemaal ook op landelijk niveau. De overheid steekt vele miljarden in het redden van de economie. Waar halen ze dat vandaan?

Het lijkt makkelijk en logisch om dit benodigde budget te halen uit een potje waarvan we denken dat we dit nu even niet nodig hebben: investeringen in de toekomst, investeringen in duurzaamheid. Bij Blinck hebben we daar onze eigen ideeën bij.

Tegen de tendens in hebben we in deze coronacrisis juist geïnvesteerd in duurzaamheid. Binnen de wereld van schoonmaak is hier nog een belangrijke slag in te maken en zijn veel meer bedrijven aan het nadenken over verbeteringen op dit gebied.

MVO en duurzaamheid: wat is het verschil?

MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) en duurzaamheid worden regelmatig door elkaar gebruikt. Wat is het verschil?

  • MVO is een visie, die wordt vastgelegd en uitgevoerd in beleid
  • Duurzaamheid is de uitkomst van dit beleid en kan ook slaan op de concrete onderdelen van dat beleid

Zowel MVO als duurzaamheid gaan verder dan alleen het effect op het milieu. Naast het ecologische aspect (milieu) zijn ook het sociale aspect en het economische aspect onderdeel van MVO en daarmee de duurzaamheid van een onderneming.

Door de coronacrisis zijn wij juist gaan nadenken over onze positie als het gaat om duurzaamheid. Tijdens onze evaluatie over dit onderwerp zijn wij als eerste gaan inventariseren wat wij als schoonmaakbedrijf al doen op dit gebied. Zo kwamen wij tot de ontdekking dat we nu al best veel doen en dat dit in de loop der jaren organisch en vanuit betrokkenheid is ontstaan.

Wat kan een schoonmaakbedrijf doen aan duurzaamheid en MVO?

Een aantal punten waarop schoonmaakbedrijven hun ‘footprint’ kunnen verbeteren:

  • Al geruime tijd maken wij milieubewust schoon. We gebruiken ecologische, milieuverantwoorde schoonmaakmiddelen (natuurlijk en biologisch afbreekbaar), gebruiken zo min mogelijk water en energie en maken gebruik van het microvezelsysteem waarbij meestal geen schoonmaakmiddelen nodig zijn.
  • Op grotere locaties maken wij gebruik van hervulbare flessen voor schoonmaakmiddel. Deze flessen vullen wij zelf en mengen het schoonmaakmiddel via een doseersysteem zodat er nooit te veel wordt gebruikt. Bijkomend voordeel is dat zeepresidu op vloeren en wanden tot het verleden behoort.
  • Waar mogelijk wordt bij vrijwel alle klanten het afval gescheiden ingezameld en afgevoerd.
  • De machines en materialen die wij inzetten zijn energiezuinig en duurzaam (o.a. de stofzuigers).
  • Maatschappelijk-vriendelijk ondernemen hoort ook bij MVO en daarom behandelen wij onze medewerkers als ‘mens’. Ze zijn een van de belangrijkste schakels in de processen. Daarom luisteren we naar wat zij te zeggen hebben. 4 x Per jaar gaan onze rayonmanagers met onze schoonmaakmedewerkers in gesprek met de vraag hoe zij hun werk ervaren, of zij het anders zouden willen en of de uitvoering lukt zoals het bedacht is en uitgevoerd wordt. Het kan dan ook zomaar dat we daarna het werkprogramma of de werkzaamheden hierop aanpassen.
  • Medewerkers die door lichamelijke klachten of leeftijd wat meer moeite hebben om de werkzaamheden uit te voeren willen we graag aan het werk houden en om die reden hebben we voor deze collega’s een speciaal vangnet. Na gesprekken en eventueel een arbeidsdeskundig oordeel zullen we, voordat er sprake is van ziekteverzuim, hun werkzaamheden en werkuren aanpassen. Ook deze collega’s zijn belangrijk voor Blinck en de maatschappij.
  • In 2020 heeft Blinck een omslag gemaakt naar elektrisch rijden. Inmiddels rijdt onze gehele directie en project- en rayonmanagement volledig elektrisch en hebben we de eerste elektrische bedrijfswagen aangeschaft.

Al met al een rijtje MVO-maatregelen waar wij trots op zijn. Binnen de schoonmaakbranche behoren wij zeker niet tot de grote spelers en ook qua budget zullen wij daarbij achterblijven maar uit bovenstaande punten blijkt wel dat het mogelijk is om zonder een groot team achter ons en zonder extreme investeringen bezig te zijn met een van de belangrijkste zaken in het runnen van een bedrijf; Milieu Verantwoord Ondernemen. En ondanks alle ellende in de wereld en alle investeringen die daarmee gemoeid zijn vinden wij dat wij hiermee door moeten gaan en telt elke seconde als het gaat om onze aarde en ons milieu.

MVO betekent ook schoonmaken met duurzame schoonmaakmiddelen.

We pakken door in 2021

Voor 2021 staan er nog verschillende ontwikkelingen op het programma. We blijven ons verder focussen op milieuvriendelijke producten, zo lopen er op dit moment pilots om meer gebruik te maken van hervulbare flessen en vulstations. Verder hebben we als doelstelling om bij meer klanten gebruik te maken van biologisch afbreekbare vuilniszakken.

Daarnaast zullen we zoveel mogelijk alle nieuw aan te schaffen werkwagens inkopen bij bedrijven die werkwagens maken van gerecycled plastic. Ook hier zijn we in 2020 al mee gestart bij een aantal nieuwe klanten. Dit geldt ook voor overig materieel zoals emmers die gemaakt zijn van herbruikbare materialen. Ons wagenpark vervangen we, daar waar het nodig en mogelijk is, voor elektrische of hybride auto’s.

Last but not least zullen wij onze schoonmaakmedewerkers nog meer betrekken bij de operationele processen en hun werkzaamheden aanpassen op wie ze zijn en wat ze kunnen. En we huren zoveel mogelijk medewerkers in uit de regio waar ze werken  en kiezen daarbij zoveel mogelijk voor mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

‘If you change nothing, nothing will change’

Elektrische auto van Blinck op een recreatiepark.