Blinck’s ISO Certificering

Daar zijn ze, stoer naast elkaar. De nieuw verkregen ISO certificaten. ISO 9001, het certificaat dat hoort bij de internationale norm van kwaliteitsmanagement. En ISO 14001, het certificaat dat hoort bij de internationale standaard met eisen voor een milieumanagementsysteem.

Al 6 jaar is Blinck in het bezit van het ISO certificaat voor 9001. Dit jaar moest dit certificaat opnieuw getoetst worden en we zijn blij te kunnen zeggen dat de audit, uitgevoerd door DNV, opnieuw heeft aangewezen dat wij voldoen aan de door ISO gestelde eisen. ISO 14001, voldoen aan de eisen voor milieumanagement is nieuw en we hebben dan ook hard gewerkt om (door middel van onze processen en werkwijze en zonder af te doen aan onze persoonlijke ‘touch’) aan de gestelde normen te voldoen. Maar ook hier kunnen we met trots zeggen dat we dit certificaat gehaald hebben.

ISO 14001 was een van de doelstellingen die wij voor onszelf gesteld hadden dit jaar omdat Blinck denkt dat milieu, met name voorzichtig omgaan met onze omgeving en onze aarde, zeer belangrijk is en steeds meer een speerpunt zal worden binnen onze samenleving

Afvalmanagement begint met zelf scheiden, zoals etensresten in de groene container.

Maar wat zegt dit nu eigenlijk?

In principe is het heel simpel. ISO stelt dat we alle dagelijkse processen, die voor ons eigenlijk zo gewoon zijn, moeten beschrijven. En daarnaast zijn er bepaalde processen waarvan ISO sowieso wil dat we die beschrijven zoals bijvoorbeeld binnen 14001 op de juiste manier omgaan met middelen, materialen en gevaarlijke stoffen en de risico’s hiervan zo klein mogelijk maken. En bijvoorbeeld bij 9001 het registreren, oplossen en in de toekomst zoveel mogelijk uitsluiten van klachten en onvolkomenheden. 1 Keer per jaar komt de auditor van een gecertificeerde instantie, in ons geval DNV, controleren of wij ons daadwerkelijk aan de beschreven processen houden en of we werken volgens de op schrift gestelde werkwijze.

Eigenlijk is dit een bevestiging van een punt waarvan wij denken dat het een van onze “unique selling points” is;

“wij doen gewoon wat we zeggen en wat we beloven”

 En zo simpel is het 😉