Wat willen onze klanten?

Een groot deel van ondernemen is luisteren. Luisteren naar wat onze medewerkers willen en luisteren naar wat onze klanten willen en belangrijk vinden.

Om goed te kunnen luisteren naar onze klanten komen onze rayonmanagers regelmatig bij de klanten langs, zijn er tactische overleggen tussen klant en directie en houden we 1 x per 2 a 3 jaar een enquête onder onze klanten. Vorig jaar november hebben we wederom een enquête opgesteld en onze klanten verzocht om feedback te geven.

Alle uitkomsten hebben wij geanalyseerd en in onderstaande tekst geven wij u de algemene conclusie;

Allereerst willen wij iedereen hartelijk danken voor het retourneren van onze enquête. Ruim 30% van de klanten naar wie we de enquête hebben toegestuurd, hebben deze ingevuld geretourneerd en deze klanten gaven Blinck Schoon BV een (gemiddeld) rapportcijfer 7.

Hier zijn we uiteraard heel blij mee maar wij streven natuurlijk altijd naar meer.

De meeste positieve punten die naar voor kwamen:

80% Van de respondenten geven aan dat ze zeer of redelijk tevreden zijn over de dienstverlening van Blinck. Deze klanten zijn tevreden over de kwaliteit, de actie die wordt ondernomen bij vragen of klachten en de snelheid waarmee dit gedaan wordt.

80% Van de respondenten geven aan dat ze zeer tevreden zijn over de communicatie van Blinck

De meeste klanten vinden dat communicatie, de manier waarop, de snelheid en de oplossing die wordt geboden de sterke punten van Blinck zijn.

50% Van de respondenten geven aan dat ze vinden dat Blinck goed omgaat met MVO-ondernemen

80% Van de respondenten geven aan dat ze Blinck zouden aanbevelen bij andere bedrijven

De aandachtspunten die uit de enquête naar voren kwamen:

20% Van de respondenten zijn matig of niet tevreden over de dienstverlening. Deze klanten missen met name een “extra puntje op de i”. Uiteraard vinden wij dit jammer, dit is zeker een leermoment en wij zullen dit doornemen met onze rayonmanagers en onze medewerkers. De klanten die specifieke punten aangaven of over het algemeen minder tevreden zijn zullen op korte termijn een bezoek kunnen verwachten van hun rayonmanager of onze directie om deze te bespreken en aan te pakken.

Dit geld tevens voor de punten waarvan de klanten aangaven dat zij dit misten in onze dienstverlening waarbij het opvielen dat de meeste “Dieptereiniging van keuken en sanitair” noemden. Bij het volgende bezoek van de rayonmanager of directie zullen zij dit met de klant bespreken en, indien noodzakelijk, deze dienst incidenteel of regulier gaan uitvoeren als een extra dienstverlening.

Het viel ons ook op dat een groot deel van de respondenten nauwelijks of nooit onze website, onze social media of het klantenportal bezoeken. Uiteraard vinden wij dit jammer, ook omdat hier informatie op kan staan die belangrijk is voor de klant. Voor wat betreft ons nieuws op de website en op onze social media zullen wij intern een brainstormsessie organiseren om te bespreken hoe wij dit beter onder de aandacht kunnen brengen.

Ook zijn we erachter gekomen dat 40% van de respondenten geen idee heeft wat Blinck doet aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. De voorkeur van u als klant gaat hierbij uit naar het gebruik van milieuvriendelijke middelen en materialen en het (minder) gebruiken of hergebruiken van plastic. Blinck is hier al geruime tijd mee bezig maar als een groot deel van de klanten dit niet weten dan blijkt hieruit dan ook dat het onze taak is om dit beter onder de aandacht te brengen. Wij organiseren binnenkort een intern overleg om dit bij iedereen onder de aandacht te brengen en verder om nog beter met MVO om te gaan en onze acties hierover uit te breiden in 2020 (zoals het uitbreiden van ons elektrisch wagenpark in 2020). Hierbij zullen wij gebruik maken van de wensen en tips die wij hebben gekregen voortkomende uit deze enquête.

Uiteraard stonden er in de reacties ook veel punten die voor de verschillende bedrijven persoonlijk heel belangrijk zijn en aandacht behoeven. Deze punten zijn intern besproken met directie en rayonmanagement en hierover zal zo spoedig mogelijk met de desbetreffende klanten een afspraak worden gepland. Wij hopen deze punten met spoed en naar tevredenheid te kunnen oplossen.

Mocht u, als klant of potentiële klant, over bovenstaande informatie nog aanvullende vragen of opmerkingen hebben dan kunt u ten alle tijden contact opnemen met ons kantoor (info@blinckschoon.nl of 036-7630532).