Tijd voor een nieuw jaar

Het jaar 2017 is alweer voorbij en voor schoonmaakbedrijf Blinck is het dan tijd om de zakelijke balans op te maken. Uiteraard kijken we naar de cijfers maar, misschien nog belangrijker, hoe is het bij onze klanten gegaan;

  • Waren er klachten en waar gingen die over?
  • Hoe gaat het met onze werknemers; zijn ze tevreden, wat zouden ze anders willen, waren ze veel ziek, hoe is het verloop?
  • Welke nieuwe klanten hebben we allemaal mogen verwelkomen, wie hebben er aangegeven hun contract te willen verlengen of uitbreiden en van welke klanten hebben we helaas afscheid moeten nemen?

Deze punten bespreken wij samen met ons managementteam en daar waar nodig zullen wij onze werkwijze en ons beleid hierop aanpassen.

De laatste vraag is in onze ogen een heel belangrijke. Uiteraard zijn we blij met alle nieuwe klanten! (Zie daarvoor de nieuwsstukjes uit het voorgaande jaar) Groei is echter nodig aangezien het aloude spreekwoord “stilstand is achteruitgang” in veel gevallen zeker op gaat.

Helaas hebben wij ook van enkele klanten afscheid moeten nemen waarbij we de gelukkige kanttekening kunnen plaatsen dat de reden zelden de slechte samenwerking of de slechte kwaliteit was. Maar ook dit is uiteraard een evaluatie waard. Daartegenover staat echter dat veel van onze bestaande klanten ervoor hebben gekozen om hun samenwerking met Blinck contractueel te verlengen of zelfs uit te breiden. En voor ons betekent dat, dat deze klanten ons nog steeds de schoonmaak toevertrouwen en dat ze nog steeds blij zijn met onze kwaliteit, ons team en ons partnership.

 

 

De volgende klanten hebben in het laatste kwartaal van 2017 hun contract met Blinck verlengd en/of uitgebreid:

  • SBS Broadcasting – mediabedrijf in Amsterdam en onderdeel van Talpa Network; verlenging en uitbreiding (dagelijkse schoonmaak van 2 etages) van het bestaande contract.
  • Walter Thompson – reclamebureau gevestigd in het Hirschgebouw aan het Leidseplein in Amsterdam; verlenging van het bestaande contract.
  • De ROI groep – bedrijf in fleet services en vastgoedbeheer te Naarden; verlenging van het bestaande contract.
  • Service Now – de vestiging in Amsterdam van een wereldwijd bedrijf in IT-oplossingen voor verschillende doelgroepen; verlenging van het bestaande contract.
  • Woonzorg Nederland – landelijke eigenaar en beheerder van huurwoningen en zorgcentra voor ouderen. Verlenging van het contract van wooncentrum Grote Koppel in Zeist
  • Woonzorg Nederland – landelijke eigenaar en beheerder van huurwoningen en zorgcentra voor ouderen. Uitbreiding van het contract voor de dagelijkse schoonmaak en de glasbewassing van woonzorgcentrum De Schermerij in Leersum

Dank!

Al deze klanten willen wij bedanken voor het vertrouwen en de verlengde samenwerking. Wij willen er met elkaar graag een mooi 2018 van maken!