Enquête

Op 4 oktober jl hebben wij al onze relaties een email gestuurd met het verzoek om een enquête in te vullen. Met deze enquête wilden we inzicht krijgen in wat er speelt onder onze klanten, wat goed gaat en wat beter kan. Met de feedback die we hebben gekregen zullen we in 2017 onze service, diensten en kwaliteit aanpassen, continueren en verbeteren. Dit kan algemeen zijn maar ook individueel, geheel afhankelijk van alle input.

Uitkomsten van de enquête

Met het delen van de uitkomsten van deze enquête en de stappen die wij, naar aanleiding hiervan ondernemen hopen wij duidelijk te maken dat de mening van onze klanten voor ons heel belangrijk is. In onze ogen is onze dienstverlening een partnership samen met de klant!

Enquête uitslag

Vraag 1; Bent u tevreden over de huidige communicatie tussen u en Blinck?

Ja – 76% Meestal – 19% Soms – 5%

Uiteraard zijn we heel blij met deze uitslag. Dit betekent voor ons dat een van onze speerpunten “snel en efficiënt communiceren met onze klanten” werkt. Uiteraard willen we graag dat ook de klanten die meestal of soms hebben ingevuld tevreden zijn en we zullen dit dan ook bespreken met deze klanten en onze schoonmakers en rayonmanagers. Het streven is om te kijken waar onze verbeterpunten liggen.

Vraag 2; Mist u een manier van communiceren door Blinck?

Nee – 85% Soms – 15% Ja – 0%

Vraag 3; Indien u ‘ja’ of ‘soms’ heeft ingevuld, kunt u dan aangeven wat u mist?

Niets – 57% (incl de respondenten die bij vraag 2 ‘nee’ hebben ingevuld) Nieuwsbrief – 14% Social media – 0% Vaker bezoek van een medewerker – 14% Berichten in het logboek – 28% Overige – 28%

Vraag 4; Bekijkt u regelmatig de informatie van Blinck op hun website of via social media?

Vaak – 0% Soms – 24% Nooit – 76%

Net als bij vraag 1 zijn we blij dat het overgrote deel van onze klanten niets mist in onze manier van communiceren. Wij zijn een open, transparante organisatie en delen graag onze informatie met iedereen via onze rayonmanagers, op onze website (de rubriek ‘Nieuws’) en op LlinkedIn en Twitter. Natuurlijk streven we ernaar dat iedereen via deze bronnen van alles op de hoogte is. Met de input die we hebben gekregen van de respondenten die soms of nooit op onze website kijken bespreken wij hun specifieke wensen en eisen en zullen we een en ander hierop aanpassen.

Vraag 5; Gebruikt u voor het inzien van informatie of correspondentie ons Klantenportal?

Ja – 14% Soms – 33% Nooit – 52%

Het klantenportal zien wij als een extra stukje dienstverlening aan onze klanten waarbij het makkelijk wordt gemaakt om de informatie, die men over de samenwerking met Blinck wil weten, maar op een plek te hoeven zoeken. In onze ogen is het uw digitale dossiermap met hierin alle informatie betreffende contractuele afspraken, financiële afspraken, alle gespreksverslagen enz enz. Bij de klanten die hebben aangegeven het Klantenportal niet te kennen, geen inlog meer te hebben of waarbij het gebruik niet duidelijk is zullen we langsgaan om dit uitgebreid aan hun uit te leggen en een en ander specifiek te maken.

Vraag 6; Mist u activiteiten in onze dienstverlening?

Ja – 10% Nee – 90%

Dit antwoord is voor ons het bewijs dat wij op de goede weg zijn, het maximale aan facilitaire service aanbieden en wij datgene doen waar we goed in zijn. De klanten die hebben aangegeven activiteiten te missen in onze dienstverlening zullen we bezoeken. Het gaat hierbij om individuele wensen waarbij we zullen kijken of we hier invulling aan kunnen geven.

Vraag 7; Heeft u behoefte aan een voor u op maat gemaakt SLA (Service Level Agreement) waarop we de dienstverlening bij u afstemmen en meten?

Ja – 45% Nee – 35% Maakt me niet uit – 20%

Een SLA is niet voor elke klant wenselijk. Een en ander is, over het algemeen afhankelijk van u verwachtingen, wensen en eisen en met name ook van de sector waarin u, als klant, uw zaken doet. Dat is naar onze mening dan ook de reden dat slecht 45% van de respondenten aangeeft hier behoefte aan te hebben. Omdat wij wel geloven in een individuele aanpak met individuele afspraken is het wel onze bedoeling om deze plannen in 2017 verder vorm te geven en in Q1 van 2017 de eerste pilotprojecten hiermee te starten.

Vraag 8; Zou u Blinck als dienstverlener aanbevelen bij andere bedrijven?

Ja – 86% Nee – 0% Misschien – 14%

Opnieuw een antwoord waar we heel blij van worden. Huidige, tevreden klanten zijn namelijk de beste reclame om als bedrijf te krijgen. Wij willen jullie danken voor het vertrouwen in ons als bedrijf en het aanbevelen bij anderen.

 

 

Deze enquête is voor ons de start voor 2017. Samen met u willen wij er een spetterend jaar van maken en we wensen iedereen in het nieuwe jaar heel veel geluk, een goede gezondheid en zakelijk succes toe!