Hervatting van de CAO-onderhandelingen

Op 24 januari 2014 heeft de Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten (OSB) de cao-onderhandelingen hervat. Tijdens deze onderhandelingen heeft OSB de vakbonden FNV en CNV opgeroepen om gezamenlijk te focussen op het ontwikkelen van duurzame schoonmaakbanen en de verdere professionalisering van het schoonmaak vak.

Breder Inzetten van Schoonmakers

OSB streeft ernaar om schoonmakers breder in te zetten binnen de facilitaire dienstverlening en mogelijk ook daarbuiten. Door deze multi-inzetbaarheid te stimuleren, kunnen schoonmakers in de toekomst duurzamere banen krijgen. Dit kan niet alleen leiden tot stabielere arbeidsomstandigheden, maar ook tot grotere contracten die meer werkuren bieden.

Toekomstige Vooruitzichten

De brancheorganisatie benadrukt dat deze benadering kan bijdragen aan het creëren van meer waardevolle en duurzame banen binnen de schoonmaaksector. Door het uitbreiden van de rol van schoonmakers, kunnen zij meer verantwoordelijkheden op zich nemen en zo hun professionele ontwikkeling verder versterken.

‘Baan voor loon’

Volgens OSB kiezen schoonmakers bewust voor het vak van schoonmaker. Daarom wil de werkgeversorganisatie verder investeren in de professionalisering van het schoonmaak vak en de ruimte dit goed uit te oefenen, bijvoorbeeld met behulp van dag schoonmaak. Hiermee zetten werkgevers in op een duurzame toekomst met banen in plaats van loonsverhoging op korte termijn: baan voor loon.

OSB-voorzitter én eerste onderhandelaar Hans Simons: “De toekomst voor onze 150.000 schoonmakers zit hem in het creëren van duurzame banen. Daarbij kijken we naar bredere inzetbaarheid en verdere professionalisering van onze facilitaire dienstverlening. Hierdoor kunnen we onze huidige contracten verbreden en de waarde van onze dienstverlening verhogen. Dat biedt de schoonmaker de gelegenheid om te kiezen voor meer uren werk en voor een steeds professioneler vak.”

‘Geen enkel respect’

Volgens Simons liggen hier de kansen voor werkgevers én werknemers. “We hopen dan ook dat de vakbonden – maar ook de politiek – schouder aan schouder met ons optrekt om dit te realiseren. De huidige aanhoudende negatieve retoriek over ons vak met vakbondsacties en politieke symboliek helpen onze schoonmakers niet. Het toont ook geen enkel respect voor de enorme positieve verbeteringen van de afgelopen jaren als het gaat om arbeidsvoorwaarden, Code en Keurmerk.”

Simons roept de bonden en de politiek dan ook op om mee te werken aan een gezonde toekomst voor de mensen uit de sector. “Een totaal onrealistische looneis van 11 tot 15 procent en een schijnzekerheid voorspiegelen met inbesteding maakt al onze positieve inspanningen kapot. Wij blijven gaan voor een duurzame toekomst voor onze mensen.”

Duurzame schoonmaakbanen

Met het zoeken naar een gezamenlijke toekomstgerichte agenda, gericht op duurzame banen wil OSB samen met de vakbonden de naar eigen zeggen baanbrekende positieve verbeteringen van de afgelopen jaren voortzetten. Ondanks de crisis en krimp in de markt is de afgelopen jaren geïnvesteerd in goede arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en marktomstandigheden, besluit OSB. Dit is nodig om duurzame schoonmaakbanen te blijven creëren voor de 150.000 schoonmakers in Nederland.