Een bericht voor de medewerkers

Als werkgever gaan wij altijd uit van de zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en de zelfredzaamheid van onze medewerkers en is het niet onze stijl om zaken rigide op te leggen. Deze tijd, waarin de wereld piept en kraakt onder de problemen door het Corona-virus, vraagt helaas een andere, aangepaste aanpak. Een en ander voor de veiligheid van onze medewerkers en onze klanten. Om die reden hebben we onderstaande protocol opgesteld met als doel al onze collega’s volgens een eenduidend protocol te laten werken.

Doelstelling

In navolging op de instructies vanuit de overheid over de Corona-crisis is de wens ontstaan binnen Blinck Schoon om invulling te gaan geven aan de 1,5 meter maatschappij. De continuïteit van onze medewerkers op onze kantoren en/of locaties blijft zoveel mogelijk geborgd als we gezamenlijk verantwoordelijk zijn om besmetting en contact met mensen te voorkomen.

Beheer protocol

Management Blinck Schoon B.V.

Bestemd voor

Medewerkers Blinck Schoon B.V.

Achtergrondinformatie

We hebben iedereen in Nederland nodig om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De essentie van de aanpak is: Het virus maximaal controleren waarbij we vooral kwetsbare groepen willen beschermen. Als mensen geen contact hebben, dan kunnen ze anderen niet besmetten en verspreidt het coronavirus zich niet. (bron: Rijksoverheid.nl)

De volgende gezondheidsadviezen vanuit de overheid worden gehanteerd:

 • Was uw handen minimaal 20 seconden met water en zeep
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze direct weg
 • Schud geen handen
 • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen

Voorkomen van situaties

Om als werkgever op een goede manier invulling te geven aan een 1,5 meter maatschappij is het noodzakelijk om na te denken over het voorkomen van situaties op onze kantoren en/of locaties van Blinck Schoon B.V. waar contactmomenten mogelijk zijn. Het vraagt van ons een nieuwe omgangsvorm waar we bewust over na moeten denken tijdens het uitvoeren van onze werkzaamheden. Deze omgangsvorm wordt beschreven vanuit het perspectief dat iedere medewerker zijn of haar verantwoordelijkheid neemt v.w.b. de uitvoering.

PROTOCOLSTAPPEN OMGANGSVORM WERKNEMERS

Er zijn diverse situaties denkbaar op welke wijze werknemers hun functie uitoefenen. Dit kan een vaste werkplek zijn, flexibel op meerdere objecten, met collega’s of juist zonder. Voor de protocolstappen zijn de verschillen niet direct relevant maar is de omgangsvorm bepalend om je te houden aan de nieuwe afspraken.

Sancties

Wij doen een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van onze medewerkers om zich te houden aan de genoemde protocolstappen. Daarbij houden we er rekening mee dat vergissen menselijk is en dat we elkaar mogen aanspreken waar nodig. Echter, bij herhaaldelijke en/of bewuste overtredingen van de in dit protocol genoemde protocolstappen zal er een officiële waarschuwing op papier worden gezet en toegevoegd worden aan het personeelsdossier.

Ondertekening

Dit protocol is vanaf heden van kracht gesteld door de directeur dhr A. Vinck

Werkwijze

 1. Schoonmaken kantoorruimten

Maak de contactoppervlakken en aanraak-punten op de reguliere wijze goed schoon met behulp van de microvezelmethode. De benodigde frequentie hangt af van de gebruiksintensiteit en vervuiling. Dit dient in overleg met de klant en de rayonleiding te worden vastgesteld.

 1. Schoonmaken sanitair

Maak toiletten / sanitaire ruimten schoon op de reguliere wijze met behulp van de microvezelmethode. Ook in sanitaire ruimten is het belangrijk om contactoppervlakken en aanraakpunten (knopjes, doorspoel-knoppen, deurklinken etc.) eventueel extra schoon te maken. De benodigde frequentie hangt af van de gebruiksintensiteit en vervuiling. Dit dient in overleg met de klant en de rayonleiding te worden vastgesteld.

 1. Geef elkaar de ruimte

Als schoonmaakmedewerker moet je, net als je andere collega’s, je werk op een veilige en verantwoorde manier kunnen doen. Dit betekent dat je voldoende afstand houdt tot andere mensen. Zorg ervoor dat de ruimten die je schoonmaakt tijdelijk niet toegankelijk zijn voor anderen of zet de ruimte rondom de plek die je schoonmaakt zoveel mogelijk af. Gebruik altijd de voorgeschreven beschermingsmiddelen (handgel, handschoenen, veiligheidsbril voor sanitaire ruimte en indien gewenst een mondkapje) en was meerdere keren per dag je handen.

 1. Bezoek kantoor (Almere)

Werknemers die voor hun functie materiaal moeten halen op het hoofdkantoor houden zich aan de voorschriften van kantoor. Blijf bij een kort bezoek op gepaste afstand staan en houdt het contactmoment zo kort mogelijk. Voor een bezoek langer dan 5 minuten wordt een afspraak gepland via de Office manager. Houdt de tijd zo kort mogelijk, niet meer dan 1 bezoeker op kantoor (bevestiging via de Office manager) en als binnenlopen niet nodig is, doe dit dan ook niet. 

  

 

                         protocol Covid-19 medewerkers

 

 

ALGEMEEN

Het coronavirus verspreidt zich van mens op mens, daarnaast kan de overdracht plaatsvinden via contactoppervlakken (balies, bureaus, tafels etc.) en aanraakpunten (leuningen, lichtknopjes, deurklinken etc.). Goede schoonmaak is daarom essentieel om verspreiding van het virus te voorkomen. Goede schoonmaak betekent dagelijkse reiniging van het gebouw volgens het normale schoonmaakprogramma met, tijdens de corona-periode, extra aandacht voor contactoppervlakken en aanraakpunten. Dit kan volgens de reguliere wijze, zowel met de traditionele methode als met de microvezelmethode. Aan het einde van de werkdag is het belangrijk om je schoonmaakkar (inclusief de contactpunten van alle materialen en ook de stofzuiger) goed schoon te maken.

 

De microvezelmethode:

 • Schoonmaakdoekjes gebruiken en vouwen volgens de richtlijnen die gelden vanuit microvezel zoals

voorgeschreven (zie het filmpje op de Blinck-app of vraag je rayonleider)

 • Alleen werken volgens de spray-methodiek en gebruik geen emmers gevuld met water en/of product om

het schoonmaakdoekje te bevochtigen of uit te spoelen (zie het filmpje op de Blinck-app of vraag je

rayonleider).

 

Dit is overeenkomstig met de richtlijnen vanuit de overheid.