Blinck ondertekent de Code Verantwoordelijk Marktgedrag

In 2011 kwam er een omslag in de schoonmaakbranche. Verschillende bedrijven voelden zich niet meer thuis in de schoonmaakwereld die op dat moment was ontstaan. Ter bescherming van de bedrijven, de klanten, de tarieven en met name de medewerkers werd de Code Verantwoordelijk Marktgedrag voor de Schoonmaak- en glazenwassersbranche in het leven geroepen.

Aanleiding voor de opstelling van de code waren de historische schoonmaakstakingen in het eerste kwartaal van 2010, opgezet om CAO-eisen kracht bij te zetten. De stakingen hadden een grote maatschappelijke impact. De schoonmakers werden zichtbaar. Stations en treinen vervuilden, kantoren en delen van ziekenhuizen werden niet meer schoongemaakt. Tijdens de stakingen ging veel aandacht uit naar de werkdruk, de kwaliteit van het werk, de bejegening van werknemers door hun leidinggevenden en meer in het algemeen: de verharding van de marktverhoudingen door teruglopende schoonmaakbudgetten, scherpe prijsconcurrentie en kortlopende contracten. Een direct gevolg van de toegenomen dynamiek in de sector. Positief  resultaat was dat veel belanghebbenden, waaronder tal van grote partijen (schoonmaakbedrijven, opdrachtgevers, inkooporganisaties en kwaliteitsbureaus), hun krachten bundelden om te komen tot een code. Daarmee nemen zij hun verantwoordelijkheid voor duurzame marktcondities. Uiteindelijk leidt dit niet alleen tot verbetering van de arbeidsverhoudingen, maar ook tot een hechtere relatie tussen opdrachtgevers, leveranciers en werknemers en tot een grotere tevredenheid over de kwaliteit van het werk.

Lees meer over de inhoud van de code op: https://www.codeverantwoordelijkmarktgedrag.nl/home

Ook Blinck vindt een dergelijke code belangrijk en is ervan overtuigd dat door deze Code de juiste balans is gevonden tussen kwaliteit, kwantiteit en MVO. Blinck als opdrachtnemer en de klant als opdrachtgever hebben hier profijt van maar met name de schoonmaakmedewerkers zullen in de praktijk het verschil merken. Er is meer aandacht voor hun werk, de werkduur staat minder onder druk en zij kunnen een hogere kwaliteit leveren.

Daarom heeft Anton Vinck, directeur van Blinck op 15 januari jl, samen met enkele collega-bedrijven, de code ondertekend.

Ondertekening Code